Gratis Hotline 0800 54 45 8
 

Wettelijke Informatie

Jurisprudentie over gebruikte software

Het Europees Hof van Justitie (EHvJ), als hoogste gerechtelijke instantie van de Europese Unie, heeft in zijn arrest definitieve duidelijkheid verschaft en de handel in gebruikte computerprogramma's in principe legaal verklaard.

Het Hof van Justitie heeft ook geoordeeld dat tweedehands softwarehandel is toegestaan, zelfs als de software online wordt overgedragen.

Op 17.07.2013 heeft het Federale Hof van Justitie vervolgens de fundamentele beslissing van het Europees Hof van Justitie met betrekking tot de onderliggende juridische kwesties volledig bevestigd.

Het arrest van het Hof van Justitie is ook van toepassing op volumelicenties en de opsplitsing daarvan. Dit werd bevestigd door het Oberlandesgericht Frankfurt am Main in een zaak tussen Adobe en usedSoft.

In hun redenering hebben de 13 rechters van de Grote Kamer duidelijk gesteld dat het principe van uitputting van toepassing is op elke eerste verkoop van software. Het Hof van Justitie heeft zelfs bevolen dat de tweede koper de software opnieuw van de fabrikant mag downloaden in het geval van online overgedragen licenties: "Bovendien strekt de uitputting van het distributierecht zich uit tot de programmakopie in de door de auteursrechthebbende verbeterde en bijgewerkte versie", aldus het Hof van Justitie. Het Hof ging dus veel verder dan de conclusie van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van 24 april 2012.

 

 

VOLUMELICENTIES EN HUN SPLITSING OOK LEGAAL.

In een latere uitspraak van het Oberlandesgericht Frankfurt am Main in een zaak tussen Adobe en usedSoft werden de verdere gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie op indrukwekkende wijze bevestigd: Het Oberlandesgericht Frankfurt oordeelde dat het arrest van het Hof van Justitie ook van toepassing is op volumelicentieovereenkomsten en de splitsing daarvan. Op 11.12.2014 heeft het Federale Hooggerechtshof een beroep van Adobe (Az. I ZR 8/13) volledig verworpen. De uitspraak van het Oberlandesgericht Frankfurt werd zo in laatste instantie bevestigd.

 

Laatst bekeken