Gratis Hotline 0800 54 45 8
 

Klachten / Geschillenregeling


In geval van een geschil hebben klanten die consument zijn de mogelijkheid om een online geschillenbeslechtingsprocedure te voeren op het EU-portaal "Uw Europa" op (http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm) met inschakeling van een erkende geschillenbeslechtingsinstantie.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening (OS), waartoe je toegang hebt via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt vinden.
De onlinegeschillenbeslechtingsprocedure is geen verplichte voorwaarde voor het inschakelen van bevoegde gewone rechtbanken. Het is veeleer een alternatieve manier om geschillen op te lossen die in het kader van een contractuele relatie kunnen ontstaan.

Wij zijn niet bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een erkende arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Laatst bekeken