Gratis Hotline 0800 54 45 8
 

Herroepingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar

Blitzhandel24 GmbH
Senator-Braun-Allee 9
31135 Hildesheim
Duitsland
E-mail: [email protected]

Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ________________ / ontvangen op (*) ________________________________


Naam van de consument(en)


Adres van de consument(en)


Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

_________________________________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Laatst bekeken