Gratis hotline 0800 2633100
 

Klachten / Geschillenregeling


Klanten, die consumenten zijn, hebben de mogelijkheid om een online arbitrageprocedure te voeren in geval van een geschil op het EU-portaal "Ihr Europa" op (http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm) met de hulp van een erkende arbitrage-instantie.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op grond van artikel 14, lid 1, van de ODR-VO (OS), dat u kunt vinden ophttps://ec.europa.eu/consumers/odr/vind het.
De online-bemiddelingsprocedure is niet verplicht om de bevoegde rechter te bellen. Het is veeleer een alternatieve manier om verschillen die in het kader van een contractuele relatie kunnen ontstaan, weg te nemen.

Wij zijn niet bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een erkende consumentenarbitrage-instantie.

Laatst bekeken