• Adventskalender 2021
 • Elke dag een verrassing. Kijk maar!
Gratis hotline 0800 2633100
 

Gegevensbescherming

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder willen wij u informeren over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in het kader van de DSGVO is Blitzhandel24 GmbH, Daimlerring 1, 31135 Hildesheim, Duitsland, tel.: 0800 2633100, E-Mail: [email protected] De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon), maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website te kunnen weergeven:

 • Onze bezochte website
 • datum en tijdstip van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de site hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem in gebruik
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats conform artikel 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Netwerk voor de levering van inhoud

Cloudflare
Op onze website gebruiken wij een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN") van de technologische dienstverlener Cloudflare Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Een Content Delivery Network is een online dienst die wordt gebruikt om grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) te leveren via een netwerk van regionaal verspreide servers die via het internet zijn aangesloten. Het gebruik van het Content Delivery Network van Cloudflare helpt ons om de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een veilige en efficiënte voorziening, alsmede de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.
Cloudflare met het hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Cloudflare op: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. De duur van de betreffende cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van door ons gebruikte individuele cookies, vindt de verwerking plaats conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO in het geval van een verleende toestemming, hetzij conform art. 6 lid 1 letter f DSGVO om onze gerechtvaardigde belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek te waarborgen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en dat u zelf kunt beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor elke browser vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=delrm=en Safari:
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

5) Contact maken

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u en de bijbehorende technische administratie op te nemen. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie afdoende is opgehelderd en dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die daartegen indruist.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u ons deze informatie verstrekt met het oog op de uitvoering van een contract of het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar bovenstaand adres van de verantwoordelijke persoon. Wij slaan de gegevens die u ons verstrekt op en gebruiken deze om het contract te verwerken. Na volledige verwerking van het contract of na verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van de gegevens door ons is gereserveerd.

7) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

Inschrijving voor onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingsmail met de vraag om te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wenst te ontvangen door op een overeenkomstige link te klikken.

Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door uw Internet Service Provider (ISP) opgegeven IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het maken van reclame in de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u uw abonnement heeft opgezegd, wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze distributielijst voor de nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor de afhandeling van uw opdracht werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden met de levering in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan de transportfirma die de opdracht heeft gekregen, voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. Uw betalingsgegevens worden in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan de toegewezen kredietinstelling, voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hierover hieronder expliciet informeren. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

8.2 Gebruik van speciale dienstverleners voor orderverwerking en -afhandeling

- Amazon Fulfillment (FBA)
De bestelling wordt verwerkt door de dienstverlener "Amazon" (Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) in het kader van "Shipping by Amazon" (= Fulfillment by Amazon). Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan Amazon doorgegeven voor de verwerking van uw online bestelling. De gegevens worden doorgegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO en alleen voor zover dat nodig is voor de afhandeling van de bestelling. Details over de gegevensbescherming van Amazon en de verklaring over de gegevensbescherming kunnen worden bekeken onder de volgende link: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8odeId=3312401 -
DHL Fulfillment De bestelling wordt verwerkt door de dienstverlener DHL Home Delivery GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn in het kader van "Verzending door DHL Fulfillment". Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan DHL Fulfillment doorgegeven voor de verwerking van de online bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

8.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Amazon Pay
Als u de betaalmethode "Amazon Pay" kiest, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna te noemen "Amazon Payments"), aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie, samen met de informatie over uw bestelling, zullen doorgeven, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking bij de betalingsdienstverlener Amazon Payments en alleen voor zover dat nodig is voor dit doel. U kunt meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Amazon Payments verkrijgen op het volgende internetadres: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

- Apple Pay
Als u besluit gebruik te maken van de betalingsmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, vindt de verwerking van de betaling plaats via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat dat met iOS, watchOS of macOS wordt gebruikt, door het debiteren van een met "Apple Pay" gestorte betaalkaart. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn ingebouwd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een betaling te autoriseren, is het daarom noodzakelijk om een door u vooraf gedefinieerde code in te voeren en deze te verifiëren met behulp van de "Face ID" of "Touch ID" functie van uw terminal.
Ten behoeve van de betalingsverwerking wordt de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm aan Apple doorgegeven. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de betaalkaart die is opgeslagen in Apple Pay voor de verwerking van de betaling. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website van waaruit de aankoop is gedaan, toegang heeft tot de betalingsgegevens. Zodra de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om de betaling te bevestigen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt in de beschreven uitzendingen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd met het oog op de verwerking van de betaling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.
Apple slaat geanonimiseerde transactiegegevens op, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd en of de transactie met succes is afgerond. De anonimisering sluit elke persoonlijke verwijzing volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Wanneer u Apple Pay op iPhone of het Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op de Mac te voltooien, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of slaat deze informatie niet op in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de voorkeuren van uw iPhone. Ga naar "Portemonnee & Apple Pay" en schakel "Betalingen toestaan op Mac" uit.
Voor meer informatie over Apple Pay privacy kunt u terecht op het volgende webadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Klarna
Als u kiest voor Klarna betaalservice, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de betaling te kunnen verwerken, worden uw persoonlijke gegevens (naam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) evenals gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, aflevermethode) aan Klarna doorgegeven voor identiteits- en kredietcontrole, mits u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO tijdens het bestelproces. Naar welke kredietagentschappen uw gegevens in dit verband kunnen worden doorgestuurd, kunt u hier zien:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden worden opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling om een evenwichtig besluit te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan uw persoonlijke gegevens echter nog steeds verwerken als dit nodig is om uw betaling in overeenstemming met het contract te verwerken.
Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de voorschriften voor gegevensbescherming van Klarna voor in Duitsland gevestigde personen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy of voor in Oostenrijk gevestigde personen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.

- Mollie
Indien u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Mollie, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer), doorgeven conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Mollie en alleen voor zover dat nodig is voor dit doel.

-Paypal
In het geval van betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd) in het kader van de verwerking van de betaling. De gegevens worden doorgegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO en alleen voor zover dat nodig is voor de verwerking van de betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Hiervoor kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij de bepaling van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over de verstrekking van de betreffende betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als er in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden worden opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietagentschappen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om uw betaling in overeenstemming met het contract te verwerken.

- ONMIDDELLIJK
Indien u de betaalmethode "ONMIDDELLIJK" kiest, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "ONMIDDELIJK" genoemd), aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO doorgeven. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Het doorgeven van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder ONMIDDELLIJK en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

8.4 Uitvoeren van kredietcontroles

- Algemene debiteuren- en incassodiensten
Indien wij vooruitbetalingen doen (bijvoorbeeld levering op rekening), behouden wij ons het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren op basis van mathematisch-statistische procedures om ons rechtmatige belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen. Wij geven de voor een kredietbeoordeling noodzakelijke persoonlijke gegevens door aan de volgende dienstverlener conform art. 6 lid 1 letter f DSGVO:
Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst GmbH
Eduard-Pestel-Str. 7
49080 Osnabrück
De kredietbeoordeling kan waarschijnlijkheidswaarden (zgn. scoringswaarden) bevatten. Als er in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden worden opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Wij gebruiken het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar bovengenoemd kredietagentschap. Wij kunnen echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.


9) Online marketing

9.1 billiger.de Verkoop tracking

Deze website maakt gebruik van billiger.de Sales Tracking, een traceertechnologie van solute.de GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, Duitsland, om bepaalde gebruikersacties te volgen en te evalueren die werden uitgevoerd nadat billiger.de ze naar onze website had doorgestuurd.

Hiervoor wordt in onze orderbevestigingspagina's een zogenaamde Javascript-gebaseerde tracking-pixel geïmplementeerd, die door interactie met billiger.de als een one-pixel-bestand de handelingen van de gebruiker kan volgen.
De tracking-pixel legt een verband tussen de klik van een gebruiker op een advertentie (touch point) op billiger.de en een afgeronde bestelling op onze website. Wanneer een bestelling is voltooid, stuurt uw browser via de pixel een HTTP-verzoek naar de billiger.de-server, die bepaalde informatie doorstuurt.

Deze informatie omvat het IP-adres van het eindapparaat (dit IP-adres wordt door billiger.de geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen), HTTP-headers (gegevenspakket met verschillende technische informatie die automatisch door uw browser wordt verzonden) en het tijdstip van de aanvraag. Bovendien worden het ordernummer en de winkelwagenwaarde van uw bestelling ook door billiger.de doorgegeven en opgeslagen. Deze informatie wordt alleen geregistreerd en doorgegeven aan en opgeslagen door billiger.de als een bestelling daadwerkelijk is geplaatst nadat billiger.de deze doorstuurt naar onze website.
Voor zover de overdracht van deze informatie aan billiger.de persoonlijke gebruikersgegevens omvat, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons rechtmatig belang bij de statistische evaluatie van het succes van productadvertenties op billiger.de en het koopgedrag van de gebruikers, en dient het dus om ons onlineaanbod te optimaliseren.

Als u niet wilt dat de beschreven informatie in de toekomst naar billiger.de wordt gestuurd, kunt u dit alleen voorkomen door de uitvoering van Java Script in uw browser te deactiveren. U kunt ook de uitvoering van Java-Script code voorkomen door een Java-Script blocker te installeren (bijv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com). In dit geval is het echter zeer waarschijnlijk dat u niet alle functies van de website in hun volle omvang kunt gebruiken.
Voor zover wettelijk verplicht, hebben wij uw toestemming verkregen voor de bovengenoemde verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.

9.2 Gebruik van Google Ads conversie tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, van conversie tracking door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites te adverteren met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven wij ernaar reclame te tonen die voor u interessant is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te maken.

Het cookie voor het bijhouden van de conversie wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie klikt die door Google wordt weergegeven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd op de sites van Google Ads klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor Google Ads klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking cookie in uw webbrowser uit te schakelen onder het trefwoord "Gebruikersvoorkeuren". U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Wij maken gebruik van Google Ads vanwege ons legitieme belang bij gerichte reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. In het kader van het gebruik van Google Ads kunnen ook persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC., gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende webadres: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt cookies permanent deactiveren voor advertentiespecificaties door de juiste instelling in uw browsersoftware om ze te voorkomen of door het downloaden en installeren van de browserplug-in beschikbaar te stellen onder de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
.

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

Voor zover wettelijk verplicht hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.

9.3 idealo Performance Tracking

Wij maken gebruik van tracking technologie van Ingenious Technologies AG, Französische Straße 48, 10117 Berlijn, Duitsland, om een verbinding tot stand te brengen tussen een gebruikersklik op een reclamemedium of de weergave van een reclamemedium (touch point) en een door u ondernomen actie (bijv. een aankoop in een onlineshop of een registratie voor een nieuwsbrief). Bij elk Touch-Point stuurt uw browser een HTTP-verzoek naar de Ingenious-server, die bepaalde informatie doorstuurt.

Deze informatie omvat de URL van de website waarop het advertentiemateriaal is geplaatst (referrer URL), de browseridentificatie (user agent) van het eindapparaat (inclusief informatie over het apparaattype en het besturingssysteem), het IP-adres van het eindapparaat (dit IP-adres wordt door Ingenious geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen), HTTP-headers (gegevenspakket met diverse technische informatie die automatisch door uw browser wordt verzonden), het tijdstip van de aanvraag en, indien eerder opgeslagen op het eindapparaat, de cookie met al zijn inhoud.

Een cookie is een klein gegevenspakket dat wordt uitgewisseld tussen uw browser en de server. In dit gegevenspakket kan informatie die relevant is voor de webapplicatie worden opgeslagen en verzonden, bijvoorbeeld de inhoud van een virtueel winkelwagentje.

Traceertechnologie slaat cookies op uw eindapparaat op om acties te documenteren. De cookie slaat informatie op over de laatste aanraakpunten (d.w.z. wanneer een bepaald reclamemedium werd weergegeven of aangeklikt door een eindapparaat). Het cookie bevat ook een door Ingenious gegenereerde cookie-ID. Voor deze cookie-ID slaat Ingenious de gegevens over de aanraakpunten en informatie over uw handelingen op. De opgeslagen aanrakingspunten kunnen indien nodig worden gecombineerd tot een sequentieketen (gebruikersrit).

In het geval van een actieaanvraag worden het ordernummer en de winkelwagenwaarde van uw bestelling meestal ook door Ingenious doorgegeven en opgeslagen. Bovendien kunnen de volgende waarden worden verzonden en opgeslagen: Uw klantnummer, nieuwe klantkenmerk, uw leeftijd en geslacht en de informatie die u in een klantenonderzoek hebt verstrekt.

De informatie die aan Ingenious en de cookies wordt doorgegeven heeft als enig doel het succes van een reclamemedium en de bijbehorende facturering correct toe te wijzen en wordt gerechtvaardigd door onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO.

Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door de juiste browserinstellingen te wijzigen. U kunt het opslaan van cookies in uw respectieve browser uitschakelen onder Tools/Internet-opties, het beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de online aanbiedingen en een beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt de cookies ook op elk moment verwijderen. In dit geval wordt de daarin opgeslagen informatie uit uw eindapparaat verwijderd.

Het verzamelen en verwerken van trackinggegevens kan ook worden gedeactiveerd door de hieronder genoemde tracking opt-out pagina op te roepen:

https://marketing.net.idealo-partner.com/ts/i5040718/tsv?settrackingoptout

Wanneer de tracking opt-out pagina wordt aangeroepen, wordt een speciale cookie geschreven, die de tracking in de huidige webbrowser van het eindapparaat deactiveert. De tracking wordt echter opnieuw geactiveerd zodra u de tracking opt-out cookie verwijdert.

Wij vertellen u hieronder in detail welke cookies door onze trackingtechnologie worden gebruikt:

De cookie met de naam "tsv" wordt geschreven wanneer een reclamemedium wordt weergegeven. Dit cookie bevat een cookie-ID en een lijst met de gegevens over de laatste view - touchpoints, bestaande uit tijd, referrer URL en Admedia Code (unieke identificatie van een advertentiemedium, die informatie bevat over het distributiekanaal, de uitgever, de website van de uitgever en de advertentiemedium).

Het cookie met de naam "tsc" wordt geschreven wanneer op een advertentiemedium wordt geklikt. Dit cookie bevat een cookie-ID, een lijst met de gegevens over de laatste click-touch points, bestaande uit tijd, referrer URL, ID van de pagina in het winkelsysteem van de klant en Admedia Code (unieke identificatie van een advertentiemedium, die informatie bevat over het distributiekanaal, de uitgever, de website van de uitgever en de advertentiemedium).

De cookie genaamd "trackingoptout" wordt geschreven wanneer op de opt-out-link wordt geklikt om het volgen van de huidige webbrowser op dat apparaat uit te schakelen.

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.

9.4 Gebruik van partnerprogramma's

- ADCELL Partner Program (Firstlead GmbH)
Wij nemen deel aan het "ADCELL" partnerprogramma van Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlijn (hierna "ADCELL"). In het kader van haar diensten slaat ADCELL cookies op de eindapparatuur van gebruikers op voor de documentatie van transacties (bijv. "sales leads") wanneer een bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt. Deze cookies dienen uitsluitend om het succes van een reclamemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk correct toe te wijzen. ADCELL gebruikt ook zogenaamde trackingpixels. Hiermee kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's worden geëvalueerd.
De informatie die door cookies en tracking-pixels wordt gegenereerd over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van reclameformaten wordt overgebracht naar een ADCELL-server en daar opgeslagen. ADCELL kan onder andere herkennen dat op de partnerlink op deze website is geklikt. ADCELL kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Indien de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van provisiebetalingen met ADCELL in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f DSGVO.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en kunt u individueel beslissen of u deze cookies accepteert of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven, heeft u de mogelijkheid om de gegevensverwerking te deactiveren op www.adcell.de/datenschutz.
Voor zover wettelijk verplicht hebben wij uw toestemming voor de bovenstaande verwerking van uw gegevens conform art. 6 lid 1 sub a DSGVO verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.

- AWIN Performance Advertising Network
Wij nemen deel aan het Performance Advertising Network van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "AWIN"). In het kader van de traceerdiensten slaat AWIN cookies op de eindapparaten van gebruikers die websites of andere online aanbiedingen van haar klanten bezoeken of gebruiken (bijv. het registreren van een nieuwsbrief of het plaatsen van een online bestelling) om transacties te documenteren (bijv. "sales leads"). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om het succes van een reclamemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk correct toe te wijzen.
Een cookie bevat alleen informatie over wanneer er op een bepaald reclamemedium is geklikt door een eindapparaat. AWIN Tracking cookies bevatten een individuele numerieke reeks die niet kan worden toegewezen aan de individuele gebruiker en die het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever, het tijdstip van de actie van de gebruiker documenteert (klikken of bekijken). AWIN verzamelt ook informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de oproepende browser. Indien de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van provisiebetalingen met AWIN conform Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door de juiste browserinstellingen te wijzigen. U kunt het opslaan van cookies in uw browser deactiveren onder Tools/Internet-opties, het beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de online aanbiedingen en een beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt de cookies ook op elk moment verwijderen. In dit geval wordt de daarin opgeslagen informatie uit uw eindapparaat verwijderd.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN verwijzen wij u naar de verklaring van de onderneming inzake gegevensbescherming: https://www.awin.com/de/rechtliches
Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.

10) Webanalysediensten

Google (Universeel) Analytics

Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen, en kan ook naar de servers van Google LLC. in de VS worden gestuurd.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor de anonimisering van het IP-adres door het in te korten en elke directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Door de uitbreiding wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC.in de VS overgebracht en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van onze gerechtvaardigde interesse in de statistische analyse van het gebruikersgedrag met het oog op optimalisatie en marketingdoeleinden.
In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Het door uw browser in het kader van Google (Universal) Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out-cookie in te stellen die het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal verhinderen (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Deactiveer Google Analytics 

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=del=de. In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Een actueel certificaat kan hier worden ingezien: https://www.privacyshield.gov/list Voor zover de wet dit vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.

11) Retargeting/ remarketing / aanbeveling reclame

Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking
Deze website maakt gebruik van de "Bing Ads" conversie tracking technologie van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
Om gebruik te maken van Universal Event Tracking wordt op elke pagina van onze site een tag geplaatst die in wisselwerking staat met de conversiecookie die door Microsoft Bing Ads is ingesteld. Deze interactie maakt het mogelijk om het gedrag van de gebruiker op onze website te volgen en stuurt de verzamelde informatie naar Microsoft Bing Ads. Het doel hiervan is om ons in staat te stellen bepaalde vooraf gedefinieerde doelen, zoals aankopen of leads, statistisch te volgen en te analyseren om zo de richting en inhoud van ons aanbod beter te kunnen bepalen. Op geen enkel moment dienen de tags om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Voor zover de overdracht van informatie over het gebruikersgedrag aan Microsoft Bing Ads persoonlijke gebruikersgegevens omvat, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van ons rechtmatig belang bij de statistische evaluatie van het succes van productadvertenties in Microsoft Bing Ads en het aankoopgedrag van gebruikers, en dient dit dus om ons online aanbod te optimaliseren.
De Microsoft Corporation met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u hiertegen bezwaar maken door de cookie van de Bing Ads Conversion Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. U kunt ook de opt-outpagina voor consumenten in de EU http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ gebruiken om te controleren of Microsoft-reclamecookies in uw browser zijn ingesteld en deze uit te schakelen.

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads vindt u op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement Voor zover de wet dit vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.

Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. Hierbij adverteren wij deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
Verdere verwerking van gegevens vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw internet- en app-browsinggeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om de advertenties die u op het web bekijkt, te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om lijsten met doelgroepen op te stellen en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
U kunt de instelling van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://www.google.com/settings/ads/onweb/. U kunt ook de Digital Advertising Alliance bezoeken op www.aboutads.info om meer te weten te komen over het instellen van cookies en om uw instellingen aan te passen.

Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt en kunt beslissen of u deze al dan niet accepteert, of dat u in bepaalde omstandigheden of in het algemeen cookies weigert te accepteren. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC., gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden ingezien: https://www.privacyshield.gov/list
Verdere informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunnen hier worden ingezien: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ Voor zover de wet dit vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de bovengenoemde verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.


12) Het gebruik van een live chatsysteem

Zendesk (voorheen Zopim)
Deze website maakt gebruik van technologie van Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) om pseudonieme gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van webanalyse en om het live chatsysteem te bedienen dat wordt gebruikt om te reageren op live-ondersteuningsverzoeken. Uit deze gepseudonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken onder andere de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie bevat, wordt deze verwerkt in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van het gebruikersgedrag met het oog op optimalisatie.
De met Zendesk technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de apart gegeven toestemming van de betrokkene. Om het opslaan van Zendesk cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel te allen tijde met werking voor de toekomst deactiveren door ons uw bezwaar informeel per e-mail te sturen naar het in het impressum vermelde e-mailadres.
Zendesk Inc. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.


13) Gereedschap en diversen

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt vooral gebruikt om te onderscheiden of een boeking door een natuurlijk persoon wordt gedaan of dat er sprake is van misbruik door machinale en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele verantwoordelijkheid op het internet en het vermijden van misbruik en spam. In het kader van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen ook persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC., gevestigd in de Verenigde Staten, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd in het kader van de Amerikaanse en Europese "Privacy Shield"-overeenkomst, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk verplicht hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.

14) Rechten van de betrokkene

14.1 De toepasselijke wet op de gegevensbescherming geeft u uitgebreide rechten (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 DSGVO: U hebt met name recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u, alsmede uw recht om op de hoogte te worden gesteld van de garanties die op grond van artikel 46 van de gegevensbeschermingsrichtlijn worden geboden wanneer uw gegevens naar derde landen worden doorgegeven;
 • Recht op correctie op grond van art. 16 DPA: U heeft het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten corrigeren en/of uw onvolledige gegevens door ons te laten vervolledigen;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met Art. 17 DSGVO: U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken indien aan de voorwaarden van Art. 17 lid 1 DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met art. 18 DSGVO: U heeft het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt zolang de juistheid van uw gegevens die u betwist wordt gecontroleerd, indien u weigert uw gegevens te verwijderen vanwege een ongeoorloofde gegevensverwerking en in plaats daarvan een beperking van de verwerking van uw gegevens eist, indien u uw gegevens nodig heeft voor de stelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, nadat wij deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt, of indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van uw specifieke situatie, zolang nog niet is vastgesteld of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan het bezwaar;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 DSGVO: Indien u tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.
 • Recht op gegevensoverdracht in overeenstemming met Art. 20 DSGVO: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • Recht op herroeping van toestemmingen verleend op grond van art. 7 lid 3 DSGVO: U heeft het recht om een eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping;
 • Recht van beroep op grond van artikel 77 DSGVO: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DPA, heeft u het recht - onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden - om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk zich voordoet.

14.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS OVERWEGEND LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS BEËINDIGEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR TOT VERDERE VERWERKING INDIEN WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING. KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN.

15) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve rechtsgrond, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - bovendien door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handels- en belastingrecht).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, mits zij niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij de verdere opslag ervan.

Bij verwerking van persoonsgegevens op grond van art. 6 lid 1 sub f DSGVO worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van verzet overeenkomstig art. 21 lid 1 DSGVO uitoefent, tenzij wij dwingende redenen tot verwerking kunnen aantonen die tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene opwegen, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn of haar recht van verzet op grond van artikel 21, lid 2, van de DSGVO.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of anderszins worden verwerkt.

Laatst bekeken