herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

De consument heeft recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepaling, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van sluiting van het contract.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (MSOfficehandel UG (haftungsbeschränkt), Jahnstr. 1, 31162 Bad Salzdetfurth, Duitsland, Tel.: 0800 2633100, E-mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw besluit om dit contract te herroepen.

U kunt gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier, dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van dit contract, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

Verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij met de uitvoering van het contract zijn begonnen nadat u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat wij voor het einde van de herroepingstermijn met de uitvoering van het contract beginnen en u ons heeft bevestigd dat u zich ervan bewust bent dat u uw herroepingsrecht verliest door uw toestemming te geven om met de uitvoering van het contract te beginnen.

B. Herroepingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar

MSOfficehandel UG (haftungsbeschränkt)
Jahnstr. 1
31162 Bad Salzdetfurth
Duitsland
E-mail: [email protected]Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ________________ / ontvangen op (*) ________________________________


Naam van de consument
(en)


Adres van de consument(en)


Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

_________________________________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Laatst bekeken