Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied en aanbieder

§ 2 Sluiting van het contract

§ Artikel 3 Prijzen

§ 4 Betalingsvoorwaarden; verzuim

§ 5 Verrekening / Recht van retentie

§ § 6 Levering

§ 7 Annuleringsbeleid

§ 8 Garantie

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

§ Artikel 10 Aansprakelijkheid

§ 11 Auteursrecht en gebruiksrechten

§ § 12 Geschillenbeslechting

§ Artikel 13 Slotbepalingen

 

Algemene voorwaarden (vanaf 31.05.2019)


MSOfficehandel UG

Jahnstr.1,

31162 Bad Salzdetfurth

 

§ 1 Toepassingsgebied en aanbieder

(1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst in de online shop van MSOfficehandel UG, vertegenwoordigd door de directeur Faruk Ferizai, Jahnstraße 1, 31162 Bad Salzdetfurth.

(2) Het aanbod in onze online shop is uitsluitend gericht op kopers die 18 jaar oud zijn en ondernemers.

a) Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die in hoofdzaak niet commercieel zijn en ook niet hun zelfstandige beroepsactiviteit zijn.

b) Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

(3) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn uitsluitend gebaseerd op deze algemene voorwaarden. De Algemene Bedrijfsvoorwaarden zijn dus ook van toepassing op bedrijven voor alle toekomstige zakenrelaties, ook als deze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. Het opnemen van algemene voorwaarden van een klant die in tegenspraak zijn met of een aanvulling vormen op onze algemene voorwaarden wordt hierbij reeds tegengesproken.

(4) De contracttaal is uitsluitend Duits.

(5) U kunt de momenteel geldende algemene voorwaarden bekijken op de websitehttps://www.blitzhandel24.de/agben het uit te printen.

 

§ 2 Sluiting van het contract

(1) De presentatie van de goederen in de online shop vormt geen bindende aanvraag voor het sluiten van een koopovereenkomst. Het is eerder een niet-bindend verzoek om goederen in de online shop te bestellen.

(2) Door te klikken op de knop ["Bestel nu onder voorbehoud van betaling"/"Kopen"] dient u een bindend aankoopbod in. Onmiddellijk voor het plaatsen van deze bestelling kunt u de bestelling nogmaals controleren en eventueel corrigeren.

(3) Het aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst wordt door ons binnen twee weken aanvaard; indien geen aanvaarding wordt gedaan, wordt het aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst afgewezen. Het contract komt pas tot stand wanneer de verklaring van aanvaarding wordt ingediend, die met een aparte e-mail (orderbevestiging) wordt verzonden.

(4) De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst ook tot stand komt indien de klant voor de goederen betaalt via een eventuele betalingsservice (Paypal), de betaling door ons is aanvaard en een orderbevestiging door ons is verzonden.

(5) De contractueel verschuldigde diensten (goederen, prijs) vloeien voort uit de bevestiging van het koopcontract (orderbevestiging), het gesloten contract of de factuur.

(6) De aankoopprijs is onmiddellijk verschuldigd. Indien en voor zover wij leveringsdata schriftelijk bevestigen, zijn dit concrete data van een levering. Op grond van het grote aantal onberekenbaarheden (toeleveranciers, infrastructuur, enz.) zijn wij alleen aansprakelijk voor overschrijding van de leveringsdatum als de aansprakelijkheid hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk en individueel door ons is bevestigd. De leveringsdata zijn algemeen bindend.

(7) Indien het niet mogelijk is om de bestelling op tijd uit te voeren, wordt u onmiddellijk nadat wij kennis hebben genomen van de vertraging of het uitblijven van de levering, hiervan op de hoogte gesteld. U heeft het recht om het contract op te zeggen en krijgt de reeds geleverde diensten (geld) terug.

(9) Uitdrukkelijk geen onderwerp van het contract zijn diensten, installatiehulpmiddelen of de levering van een kopie van de software die geschikt is voor de installatie. Deze diensten worden geleverd door de fabrikant van de aangekochte software.

(10) De gebruikersdocumentatie wordt over het algemeen door de fabrikant verstrekt; indien dit niet gebeurt, zullen wij u helpen bij het verkrijgen van de documentatie of deze aan u ter beschikking stellen. In dit geval is de documentatie alleen in de Duitse taal verschuldigd.

(11) Uw bestellingen worden na het afsluiten van de overeenkomst niet meer door ons opgeslagen en kunnen na afloop van het bestelproces niet meer worden opgehaald. U kunt de bestelgegevens echter direct na verzending afdrukken. Bewaar daarom alle documenten en berichten die u van ons ontvangt zorgvuldig.

 

§ Artikel 3 Prijzen

De prijzen op de productpagina's zijn inclusief de wettelijke btw van momenteel 19 procent en andere prijscomponenten.

 

§ 4 Betalingsvoorwaarden; verzuim

(1) De betaling kan worden gedaan door middel van vooruitbetaling, Paypal of een factuur.

a) Als u kiest voor de betaalmethode vooruitbetaling, geven wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging. Na ontvangst van de betaling leveren wij de goederen.

b) Bij betaling met PayPal heeft u de keuze tussen Paypal, automatische incasso en creditcard. Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal in L-2449 Luxemburg (PayPal). Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, zich authenticeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren. Tijdens het bestelproces ontvangt u meer informatie. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch uitgevoerd door PayPal. U kunt de voorwaarden van Paypal hier lezen:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=de_DE...om te zien.

c) In het geval van een betaling op rekening verkrijgen wij informatie over uw kredietwaardigheid van een dienstverlener om ons kredietrisico in te schatten. U kunt een beoordeling van uw kredietwaardigheid vermijden door een andere betalingsmethode te kiezen. Als de beoordeling van uw kredietwaardigheid voor ons voldoende is, leveren wij de goederen direct af; u betaalt de factuur na ontvangst van de factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. De mogelijkheid om op rekening te betalen wordt door ons binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling bevestigd of geweigerd.

(2) De keuze van de beschikbare betaalmethoden is aan ons. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om u alleen geselecteerde betalingsmethoden aan te bieden voor de betaling, bijvoorbeeld alleen vooruitbetaling om ons kredietrisico te dekken.

(3) Als u achterloopt met een betaling, bent u verplicht de wettelijke vertragingsrente te betalen ter hoogte van 5 procentpunten boven de basisrentevoet. Voor elke aanmaningsbrief die u na het optreden van de vertraging wordt toegezonden, wordt u een herinneringsvergoeding van 2,50 EUR aangerekend, tenzij in het individuele geval een lagere of hogere schadevergoeding wordt bewezen.

(4 ) Voor meer informatie klik hier:https://www.blitzhandel24.de/versand-und-zahlungsbedingungen

 

Klarnas betalingsopties

In samenwerking metKlarna Bank AB (publ)Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, wij bieden de volgende betaalmogelijkheden. De betaling wordt in elk geval aan Klarna gedaan:

- ·Automatische incassoDe afschrijving vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. De datum wordt u per e-mail meegedeeld. U kunt meer informatie vindenhier.

- ·creditcard(Visa/Mastercard): Verkrijgbaar in Duitsland, Oostenrijk en Zweden. De debitering gebeurt na verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheid van de dienst of in geval van een abonnement volgens de gecommuniceerde tijdstippen.

- ·Onmiddellijke overschrijvingBeschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Nederland. Uw account wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

 

Amazoneloon

Als de betaalmethode "Amazon Pay" wordt geselecteerd, wordt de betaling uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon Pay") met behulp van de betalingsinformatie die is opgeslagen op de Amazon-rekening van de klant, met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen via Amazon Pay, die beschikbaar zijn op https://pay.amazon.de/help/201751590 en de aanvullende richtlijnen op https://pay.amazon.de/help/201754600.

 

Voor het gebruik van de betaalmethoden factuur, termijnaankoop en automatische incasso is een positieve kredietcontrole nodig. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarnas zijn te vinden op de volgende pagina'shier. Voor algemene informatie over Klarna kunt u contact opnemen methier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming en zoals beschreven inKlarnas Privacybeleidbehandeld.

 

§ 5 Verrekening / Recht van retentie

(1) U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvordering wettelijk is vastgesteld, niet door ons wordt betwist of erkend of in een nauwe synchrone relatie staat met onze vordering.

(2) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 

§ § 6 Levering

(1) Tenzij anders overeengekomen, wordt de levering van de goederen binnen 4 werkdagen na ontvangst van de koopprijs door

a) het ter beschikking stellen van een link; die het mogelijk maakt de bestelde goederen te downloaden naar het opslagmedium van uw keuze

b) of het verzenden van een opslagmedium;

c) of door het overhandigen van een nummercode die nodig is om de software te activeren (productsleutel, installatie-ID, product-ID, enz.).

(2) Het is de verantwoordelijkheid van de klant om geschikte software te leveren die het mogelijk maakt om de bestanden en de inhoud goed te openen, te bewerken en af te drukken.

 

§ 7 Annuleringsbeleid

(1) Indien u een consument bent in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), d.w.z. u doet de aankoop voor doeleinden die hoofdzakelijk niet kunnen worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, heeft u een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De termijn gaat in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u

MSOfficehandel UG,

Jahnstr. 1,

31162 Bad Salzdetfurth

E-mail: shop@blitzhandel24.de

telefoon +49 800 1100077

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelherroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.


Gevolgen van de herroeping

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste Standard die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Wij zullen voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zal deze terugbetaling aan u in rekening worden gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de herroeping van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

 

Voorbeeld herroepingsformulier

 

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

MSOfficehandel UG,

Jahnstr. 1,

31162 Bad Salzdetfurth

E-mail: shop@blitzhandel24.de

Fax:

 

Ik/wij (*) trek het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) in:

 

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

 

Naam van de consument(en):

 

Adres van de consument(en):

 

 

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

 

Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

(2) Het recht van herroeping is niet van toepassing op

- Levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk gebaseerd zijn op het persoonlijke

zijn afgestemd op de behoeften van de consument, of

- in geval van levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

 

(3) Volgens § 356 (5) BGB vervalt een herroepingsrecht in het geval van een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager is geplaatst, indien de ondernemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen nadat de consument er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de ondernemer vóór het einde van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst zal beginnen en heeft bevestigd dat hij zich ervan bewust is dat hij zijn herroepingsrecht verliest door zijn instemming te geven wanneer de uitvoering van de overeenkomst begint.

 

 

§ 8 Garantie

(1) Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op uw garantieclaims de wettelijke bepalingen van het kooprecht (§§ 433 e.v. BGB) van toepassing.

(2) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de garantie, in het bijzonder de verjaringstermijn van twee jaar overeenkomstig § 438 (1) nr. 3 BGB.

(3) Indien u ondernemer bent in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), gelden de wettelijke bepalingen met de volgende wijzigingen:

- Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant zijn bindend voor de kwaliteit van de goederen, maar geen publieke lof en uitspraken en andere reclame van de fabrikant.

- U bent verplicht de goederen onmiddellijk en met de nodige zorgvuldigheid te onderzoeken op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en ons binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen op duidelijke gebreken te wijzen. Tijdige verzending volstaat om de deadline te halen. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die later, vanaf het moment van ontdekking, worden ontdekt. In het geval van een inbreuk op de verplichting tot inspectie en het melden van gebreken, is het indienen van garantieclaims uitgesloten.

- In het geval van defecten zullen wij naar eigen goeddunken garantie geven door reparatie of vervanging (aanvullende prestatie). In het geval van het verhelpen van gebreken hoeven wij de verhoogde kosten voor het overbrengen van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering niet te dragen, indien de overdracht niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

- Als de aanvullende prestatie twee keer mislukt, kunt u ervoor kiezen om een prijsverlaging te eisen of het contract op te zeggen.

- De garantietermijn is één jaar vanaf de levering van de goederen.

 

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

(1) De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen.

(2) Indien en voor zover u in de met ons gesloten koopovereenkomst als ondernemer heeft gehandeld, behouden wij ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan.

De klant kan de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; de klant draagt ons vooraf alle vorderingen over die voortvloeien uit deze doorverkoop, ongeacht de eventuele combinatie of vermenging van de voorbehouden goederen met een nieuwe zaak, ten belope van het factuurbedrag. We accepteren deze opdracht. De klant blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Indien de klant in strijd met het contract handelt, hebben wij het recht om ons uit het contract terug te trekken en de goederen terug te eisen.

 

§ Artikel 10 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid en in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid. In geval van lichte nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid van personen.

(2) In geval van lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan u regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichting). De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot het bedrag van de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te verwachten schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van onze plaatsvervangers.

 

§ 11 Auteursrecht en gebruiksrechten

(1) Alle digitale inhoud die door de verkoper wordt geleverd, is auteursrechtelijk beschermd.

(2) De klant verwerft een in de tijd beperkt, eenvoudig en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, uitsluitend voor niet-commercieel gebruik in overeenstemming met de licentievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant. Aan de klant worden geen exploitatierechten toegekend. In het bijzonder mag hij de verworven titels noch digitaal, noch in gedrukte vorm, geheel of gedeeltelijk (§ 17 UrhG) verspreiden, openbaar toegankelijk maken (§ 19a UrhG) of in enige andere vorm aan derden doorgeven. Het reproductierecht (§ 16 UrhG) is beperkt tot reproductiehandelingen die uitsluitend voor persoonlijk gebruik dienen.

(3) Het verlenen van de gebruiksrechten door de verkoper is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de koopprijs.

(4) De gebruiker heeft niet het recht om auteursrechtvermeldingen, handelsmerken of andere wettelijke voorbehouden van de goederen te verwijderen.

(5) De verkoper heeft het recht om digitale inhoud die voor download beschikbaar wordt gesteld, individueel te personaliseren met zichtbare en onzichtbare markeringen om het onderzoek en de gerechtelijke vervolging van de oorspronkelijke koper in geval van misbruik mogelijk te maken.

(6) Bij ongeoorloofd gebruik van de digitale inhoud door de koper of een derde verbindt de koper zich ertoe om per overtreding een contractuele boete te betalen, die door ons naar eigen goeddunken wordt vastgesteld en die in geval van een geschil door de bevoegde rechter moet worden getoetst.

§ § 12 Geschillenbeslechting

(1) De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online-geschillenbeslechting (OS-platform), dat beschikbaar is ophttps://www.ec.europa.eu/consumers/odris opvraagbaar. U vindt ons e-mail adres in ons impressum. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure.

 

§ Artikel 13 Slotbepalingen

(1) Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen ons en u, met uitzondering van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, "UN Sales Convention"). Dwingende bepalingen van het land waar u gewoonlijk verblijft, worden niet beïnvloed door de rechtskeuze.

(2) Voor zover de wet dit toelaat, is de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met contracten tussen ons en u, de hoofdzetel van MSOfficehandel UG.

 

Om de PDF-bestanden te bekijken en af te drukken heeft u een PDF-viewer nodig. Dit kan uw browser zijn (Firefox, Chrome, etc.) of de gratis Adobe Acrobat Reader.

Klik hier om Adobe Acrobat Reader te downloaden.

Laatst bekeken